Ofta förekommande frågor

Vissa frågor är ofta förekommande hos oss och dem har vi samlat här med tillhörande svar.

Du kan alltid ta kontakt och be om tilläggsinformation eller berätta om din egen situation, så att vi tillsammans kan fundera ut de bästa lösningarna för dig.

Min mamma har kommunens hemtjänst, kan jag ändå beställa hemhjälp från er?

Kommunal hemtjänst utesluter inte våra tjänster. Vi kan bidra med komplettering till deras tjänster. Vi reserverar tillräckligt med tid för våra besök så att vi kan vara till hjälp i alla slags sysslor. Vi kan t.ex. hjälpa med duschandet, klädvård och matlagning. Det finns också tid för utevistelse och förfriskning. Vår princip är att alla tjänster är möjliga, vi utesluter inga arbetsuppgifter.

Hurdana tjänster kan jag köpa av er?

Hemma Bäst erbjuder all slags hjälp till vardagen, t.ex. mat- och klädvård, byte av gardiner och sängkläder, hjälp med den personliga hygienen, hjälp till hemkomsten från sjukhuset, hjälp med ärenden till t.ex. butiken, städhjälp, trädgårdsarbete, hemmets tillgänglighetsrenovering, flytthjälp, snöskottning. Vår princip är att alla tjänster är möjliga, vi utesluter inga arbetsuppgifter

Vi erbjuder alla tjänster från ett och samma företag. Vi kommer gärna på besök så att vi tillsammans kan kartlägga servicebehovet och hur Hemma Bäst kunde vara till hjälp och ordna en bekvämare vardag för alla.

Vad innebär fritidstjänst?

Servicen är till för att ordna trevliga upplevelser i det egna hemmet eller utanför hemmet. Beroende på kundens önskemål kan vi ordna t.ex. utflykter eller kaffestunder i ett närliggande kafé med en god vän, allt med en låg tröskel. Vi kan också lägga pussel, läsa tidningen eller en bok högt eller annan aktivitet som du tycker om. Denna service lämpar sig väldigt bra för de som bor i serviceboenden och har begränsat med aktiviteter.

Får man hushållsavdrag från era tjänster?

Ja, det får man. Hushållsavdraget är 60 % av tjänstens pris. År 2022 är hushållsavdraget högst 3500 €/år/person. Självrisken är 100 euro/ år/ person. Ifall du betalar den hjälp dina föräldrar eller mor- och farföräldrar får, har du rätt till hushållsavdraget.

Får man betjäning på svenska av er?

Ja, det får man, det är viktigt att få service på det egna modersmålet.

Får man hjälp av er till små renoveringar?

Ja, det får man. Vi gör också tillgänglighetskartläggningar, där vi kartlägger hemmets funktionalitet och säkerhet. Vi förverkligar små renoveringar i hemmet, såsom avlägsnar trösklar, breddar dörrar och bygger ramper. Dessutom monterar vi möbler, ordnar med nödvändig belysning och annat motsvarande.

Hur beställer jag tjänster av er?

Det ordnas enklast genom att be Laura komma på ett avgiftsfritt kartläggningsbesök. Tillsammans med kunden eller de anhöriga går vi igenom var tilläggshjälpen behövs och hur Hemma Bäst kan hjälpa till. Fyll i formuläret nedan eller ring 045 269 5534.